Gorloise

The Spymaster of Tindel

Description:
Bio:

Gorloise

The Mirror of the King Tethermether